ข้อดี ของการให้ อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วย !

ข้อดี ของการให้ อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วย ! คุณภาพระดับโลก ! วัตถุดิบ ผลิตอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารที่ต้องให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง และผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ ดังนั้นกระบวนการการผลิตอาหารปั่นผสมจึงมีความสำคัญมาก

ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนไปถึงขั้นตอนการปรุงอาหาร อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมในการปรุงอาหารก็มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหาร เพราะหากมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี สกปรก ก็ทำให้อาหารไม่น่ารับประทาน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นใจในความสะอาดของอาหาร ซึ่งทางเราพิถีพิถันในเรื่องของการผลิต เลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ และสะอาดมาปรุงอาหาร

โดยการเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารปั่นผสม ต้องมีความสดใหม่ ไม่มีสารตกค้างรวมไปถึงสารเคมีที่มาจากยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยที่มาจากสารเคมี ทาง SN เราตระหนักถึงเรื่องของความสะอาด ไร้สารปนเปื้อนของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เราพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ โดยเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด เพราะถ้าหากเราไม่เลือกวัตถุดิบ หรือไม่ตรวจสอบให้ดี ก็อาจจะทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนมาได้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และถ้าหากผู้ป่วยมีอาการแพ้สารเคมี แน่นอนว่าจะไม่ทำให้เกิดผลดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นทางเราจึงให้ความสำคัญของการเลือกวัตถุดิบมากมาเป็นอันดับแรก

รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ทางเราได้ผลิตอาหารในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จะมีคุณภาพและความสะอาดมากที่สุด อย่งไรก็ตาม ถึงแม่ว่าวัตถุดิบและการผลิตจะมีมาตรฐานเพียงใด หากไม่ได้รับการควบคุมของทางนักโภชนาการ เราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่า อาหารปลอดภัยจริง ดังนั้นทาง เรามีนักโภชนาการคอยออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยนำข้อมูลของผู้ป่วย ประวัติการแพ้อาหาร เพื่อที่จะได้ออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการรับประทานอาหารปั่นผสม

ข้อดี ของการให้ อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วย !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่มีการใช้จริงในโรงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง แต่ยังมีระบบย่อยอาหารที่ดูดซึมได้ดี จึงจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร อาหารปั่นผสมนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านและต้องให้อาหารปั่นผสมแก่ผู้ป่วย

ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง นั้น สามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน แถมยังประหยัดและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งทางอาหารปั่นผสม SN เราสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมากที่สุด เพราะถ้าหากผู้ป่วย ได้รับอาหารที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ทรุดหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้

สำหรับการให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการกลืน เพื่อทำให้ง่ายต่อการให้อาหารผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่อาหารปั่นผสมนั้น ต้องทำตามสูตรของนักโภชนาการที่ได้ทำการคำนวณสัดส่วน สารอาหาร และพลังงานที่ผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับ ซึ่งต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร รวมถึงใส่ภาชนะ เพื่อคุณภาพที่ดีของอาหาร