การตรวจเช็คซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำเป็นประจำ

การตรวจเช็คซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำเป็นประจำ การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำนั้น สามารถช่วยให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อย การตรวจสอบและการบำรุงรักษา อาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจทุก 3 เดือน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจำปี ดังต่อไปนี้

รายการที่ตรวจทุกวัน

อุณหภูมิที่ผิวของbearing ตรวจอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ความดันด้านดูดและความดันจ่าย ควรใช้เกจวัดความดันบวก เกจวัดความดันลบ
การรั่วจากซีลสังเกตุด้วยตา
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อของรองลื่น และการหมุนของแหวนน้ำมันสังเกตด้วยสายตา
การสั่นสะเทือนและเสียงจับดูด้วยมือ หรือใช้หูฟัง จากประสบการณ์ของช่าง ถ้าอุณหภูมิปกติใช้หลังมือแตะประมาณ 5 วินาที หากทนได้แสดงว่าปกติ

รายการที่ตรวจทุก 3 เดือน

เปลี่ยนน้ำมันในตลับ bearing
ตรวจจารบี จารบีเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยน

รายการที่ตรวจทุก 6 เดือน

ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดกันรั่ว ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกเพลา เนื่องจากการสึกหรอ จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่ว และปลอกเพลา
สภาพของการต่อตรงระหว่างเครื่องสูบ และมอเตอร์ตรวจเช็คบริเวณ coupling ถ้าเปลี่ยนไปจาก สภาพเริ่มใช้งานเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่

รายการที่ตรวจทุกปี

สภาพของการสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนโดยเฉพาะ ตรงช่องว่างเล็กๆที่แหวนกันสึก
สภาพของการขึ้นสนิมภายในเสื้อปั๊ม
สภาพของวาล์วที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เช่น check valve gate valve
ต้องตั้งศูนย์ระหว่างมอเตอร์และปั๊มทุกครั้ง ที่มีการถอดปั๊มและมอเตอร์ออกจากกัน
วัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ จุ่มน้ําหลังจากถอดออกตรวจและประกอบกลับเข้าไป ทั้งนี้เราควรจดบันทึกข้อมูลในการตรวจเช็คทุกครั้ง เพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมบำรุงครั้งต่อๆไป

รายการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ควรจะขอจากบริษัทผู้ผลิตปั๊มเพราะว่า วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสำหรับปั๊มแต่ละแบบ

This entry was posted in News and tagged .